www.donienegorrondona.com

I. PRIBATUTASUN ETA DATUEN BABESAREN POLITIKA

Pribatutasun politika honek barne hartzen dituen legeak

Pribatutasun politika hau Interneten datu pertsonalen babesari buruzko Espainiako eta Europako egungo araudira egokituta dago. Zehazki, arau hauek errespetatzen ditu:

 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa, pertsona fisikoak datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari (GDPR) babesari buruzkoa.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (LOPD-GDD).
 • Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa (RDLOPD) garatzeko Araudia onartzen duena.
 • 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizarteko Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoaren (LSSI-CE).

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren nortasuna

BENTALDE SLn bildutako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna hau da: DONIENE GORRONDONA TXAKOLINA, IFZ: B48838205 (aurrerantzean, Datuen Arduraduna). Haien harremanetarako informazioa honako hau da:

Helbidea: Gibelorratzagako San Pelaio, 1

Harremanetarako telefono zenbakia: 946194795

Harremanetarako helbide elektronikoa: gororndona@donienegorrondona.com

Datu pertsonalen erregistroa

RGPD eta LOPD-GDDn ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu bildutako datu pertsonalak BENTALDE SL, bere orrietan zabaldutako inprimakien bidez sartuko da eta gure fitxategian izapidetuko da, artean ezarritako konpromisoak erraztu, bizkortu eta betetzeko. BENTALDE SL eta Erabiltzaileak edo Erabiltzaileak betetzen dituen inprimakietan ezarritako harremana mantentzea, edo beraren eskaera edo kontsulta bati erantzuteko. Era berean, RGPD eta LOPD-GDDn xedatutakoaren arabera, RGPDren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatzen ez bada, tratamendu-jardueren erregistroa mantentzen da, bere helburuen arabera, egindako tratamendu-jarduerak zehazten dituena. eta RGPDn ezarritako gainerako inguruabarrak.

Datu pertsonalen tratamenduari aplika daitezkeen printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamendua RGPDren 5. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 4. artikuluetan eta hurrengoetan jasotako printzipio hauen mende egongo da. :

 • Legezkotasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: Erabiltzailearen baimena beharko da uneoro datu pertsonalak biltzen diren helburuei buruzko informazio guztiz gardena jarraituz.
 • Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu zehatz, esplizitu eta legitimoetarako bilduko dira.
 • Datuak minimizatzeko printzipioa: bildutako datu pertsonalak tratatzen diren helburuei dagokienez soilik beharrezkoak izango dira.
 • Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalak zehatzak eta beti eguneratuak izan behar dira.
 • Kontserbazio-epearen mugaren printzipioa: datu pertsonalak Erabiltzailea identifikatzea ahalbidetzen duen moduan soilik gordeko dira tratamenduaren helburuetarako behar den denboran.
 • Osotasun- eta konfidentzialtasun-printzipioa: datu pertsonalak segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatuko dituen moduan tratatuko dira.
 • Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: Datuen Arduraduna izango da aipatutako printzipioak betetzen direla ziurtatzeaz.

Datu pertsonalen kategoriak

BENTALDE SLk tratatzen dituen datu-kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Inola ere ez dira datu pertsonalen kategoria berezirik tratatzen GDPRren 9. artikuluaren arabera.

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria baimena da. BENTALDE SL-k bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo gehiagotarako tratatzeko Erabiltzailearen baimen espres eta egiaztagarria lortzeko konpromisoa hartzen du.

Erabiltzaileak edozein unetan bere baimena kentzeko eskubidea izango du. Baimena kentzea bezain erraza izango da ematea. Arau orokor gisa, baimena kentzeak ez du Webgunearen erabilera baldintzatuko.

Erabiltzaileak bere datuak kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo Webgunearen edukiarekin lotutako arrazoiengatik inprimakien bidez eman behar edo eman behar dituen kasuetan, horietakoren bat betetzea derrigorrezkoa den jakinaraziko zaio. egindako eragiketaren garapen zuzena.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

Datu pertsonalak biltzen eta kudeatzen ditu BENTALDE SL Webgunearen eta Erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, bizkortu eta betetzeko edo azken honek betetzen dituen inprimakietan ezarritako harremana mantentzeko edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko helburuarekin.

Era berean, datuak pertsonalizazio komertzialetarako, helburu operatibo eta estatistikoetarako eta helburu sozialerako berariazko jardueretarako erabili ahal izango dira. BENTALDE SL, baita datuak ateratzeko, gordetzeko eta marketin-azterketak egiteko ere, Erabiltzaileari eskainitako Edukiak egokitzeko, bai eta Webgunearen kalitatea, funtzionamendua eta nabigazioa hobetzeko ere.

Datu pertsonalak lortzen diren unean, Erabiltzaileari datu pertsonalak erabiliko diren tratamenduaren helburu edo helburu zehatzen berri emango zaio; hau da, bildutako informazioari emango zaion erabilera edo erabilerak.

Datu pertsonalak gordetzeko epeak

Datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako behar den gutxieneko denboran bakarrik gordeko dira eta, nolanahi ere, honako epe honetan bakarrik: urteak , edo Erabiltzaileak ezabatzea eskatzen duen arte.

Datu pertsonalak eskuratzen diren unean, Erabiltzaileari jakinaraziko zaio datu pertsonalak zenbat denboran gordeko dituen edo, hori ezinezkoa denean, epe hori zehazteko erabilitako irizpideak.

Datu pertsonalen hartzaileak

Erabiltzailearen datu pertsonalak hartzaile edo hartzaile kategoria hauekin partekatuko dira:

DONIENE GORRONDONA TXAKOLINA, Gibelorratzagako San Pelaio, 1 helbidearekin

Kontrolatzaileak datu pertsonalak hirugarren herrialde edo nazioarteko erakunde batera transferitzeko asmoa badu, datu pertsonalak eskuratzen diren unean, Erabiltzaileari datuak lagatzen zaizkion hirugarren herrialde edo nazioarteko erakundearen berri emango zaio. datuak, bai eta Batzordearen egokitasun-erabakirik egotea edo ez egotea ere.

Adingabeen datu pertsonalak

Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 8. eta 7. artikuluetan xedatutakoa errespetatuz, 14 urtetik gorakoek bakarrik eman ahal izango dute zure baimena tratatzeko. datu pertsonalak legez BENTALDE SL . 14 urtetik beherako adingabea bada, gurasoen edo tutoreen baimena beharrezkoa izango da tratamendua egiteko, eta hori baimendu duten neurrian baino ez da zilegitzat hartuko.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

BENTALDE SLk konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, bildutako datuen arriskuari dagokion segurtasun mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta ustekabeko edo ustekabeko suntsitzea, galtzea edo aldatzea saihesteko. transmititutako, gordetako edo beste modu batera tratatutako datu pertsonalak, edo baimenik gabeko komunikazioa edo datu horietara sartzea.

Webguneak SSL (Secure Socket Layer) ziurtagiria du, eta horrek bermatzen du datu pertsonalak modu seguruan eta konfidentzialean transmititzen direla, zerbitzariaren eta Erabiltzailearen arteko datuen transmisioa, eta iritzietan, guztiz enkriptatu edo enkriptatuta.

Hala ere, BENTALDE SL-k ezin duelako bermatu Interneten ezin ukiezina denik edo hacker edo datu pertsonalak iruzurrez sartzen diren beste pertsonarik ez dagoela bermatu, Datuen Arduratzaileak konpromisoa hartzen du Erabiltzaileari behar bezalako atzerapenik gabe informatzeko datu pertsonalen segurtasuna urratzen denean. litekeena da pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat arrisku handia ekartzea. GDPRren 4. artikuluan xedatutakoari jarraituz, datu pertsonalen segurtasun-urraketatzat joko da igorritako, kontserbatu edo beste modu batera tratatutako datu pertsonalak ustekabean edo legez kontrako suntsipena, galtzea edo aldatzea eragiten duen segurtasun-urraketa edo baimenik gabeko komunikazioa. edo datu horietarako sarbidea.

Datu pertsonalak isilpekotzat tratatuko ditu Datuen Arduradunak, eta bere konpromisoa hartzen du legezko edo kontratu bidezko betebehar baten bidez jakinarazteko eta bermatzeko konfidentzialtasuna errespetatzen dutela bere langileek, elkargokideek eta datuak eskura jartzen zaizkien edozein pertsonak.

Datu pertsonalen tratamendutik eratorritako eskubideak

Erabiltzaileak BENTALDE SLren gainekoa du eta, beraz, Datuen Arduradunaren aurka gauzatu ahal izango ditu RGPDn eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek:

 • Sartzeko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da BENTALDE SL bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez baieztatzea eta, hala badagokio, bere datu pertsonal zehatzei eta BENTALDE SLk egin duen edo egiten ari den tratamenduari buruzko informazioa eskuratzea, baita, besteak beste, datu horien jatorriari eta haietarako egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruzko eskuragarri dagoen informazioa.
 • Zuzentzeko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalak aldatzea okerrak edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatu gabeak direla.
 • Ezabatzeko eskubidea (“ahazteko eskubidea”): Erabiltzailearen eskubidea da, betiere indarreko legediak kontrakorik ezartzen ez badu, bere datu pertsonalak ezabatzea, horiek bildu edo tratatu ziren helburuetarako beharrezkoak ez direnean; Erabiltzaileak tratamendurako baimena kendu du eta honek ez du beste legezko oinarririk; Erabiltzailea tratamenduaren aurka dago eta ez dago horrekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik; datu pertsonalak legez kontra tratatu dira; datu pertsonalak ezabatu egin behar dira legezko betebehar bat betez; edo datu pertsonalak 14 urtetik beherako adingabe bati informazioaren gizarteko zerbitzuen zuzeneko eskaintzaren ondorioz lortu izana. Datuak ezabatzeaz gain, Arduratzaileak, erabilgarri dagoen teknologia eta aplikazioaren kostua kontuan hartuta, arrazoizko neurriak hartu behar ditu datu pertsonalak tratatzen ari diren arduradunei interesdunak datu pertsonal horietarako edozein esteka ezabatzeko eskaeraren berri emateko. .
 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalen tratamendua mugatzea. Erabiltzaileak tratamendua mugatzeko eskubidea du bere datu pertsonalen zehaztasuna zalantzan jartzen duenean; tratamendua legez kanpokoa da; Datuen Arduratzaileak jada ez ditu datu pertsonalak behar, baina Erabiltzaileak behar ditu erreklamazioak egiteko; eta Erabiltzaileak tratamenduaren aurka egin duenean.
 • Datuen eramangarritasun-eskubidea: tratamendua bide automatizatuen bidez egiten bada, Erabiltzaileak eskubidea izango du Datuen Arduradunarengandik bere datu pertsonalak jasotzeko formatu egituratu batean, erabili ohi den eta makinaz irakur daitekeen formatu batean, eta horiek igortzeko eskubidea izango du. beste kontrolatzaile bat.tratamenduaren. Teknikoki posible den guztietan, Datuen Arduratzaileak zuzenean bidaliko dizkio datuak beste arduradun horri.
 • Aurka egiteko eskubidea: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalak ez tratatzea edo tratamendua geldiaraztea BENTALDE SL-k.
 • Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten menpe ez izateko eskubidea, profila egitea barne: Erabiltzailearen eskubidea da bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki indibidualaren menpe ez egotea, profilak sortzea barne, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu.

Horrela, Erabiltzaileak bere eskubideak gauzatu ahal izango ditu, Datuen Arduradunari zuzendutako idatzizko komunikazioaren bidez, “RGPD-www.donienegorrondona.com” erreferentziarekin, honakoa zehaztuta:

 • Erabiltzailearen izen-abizenak eta NANaren kopia. Ordezkaritza onartzen den kasuetan, Erabiltzailea ordezkatzen duen pertsonaren bide beretik identifikatzea ere beharrezkoa izango da, bai eta ordezkaritza egiaztatzen duen agiria ere. NANaren fotokopia nortasuna egiaztatzen duen legez baliozko beste edozein bideren bidez ordezkatu ahal izango da.
 • Sartu nahi duzun eskaeraren edo informazioaren arrazoi zehatzekin eskaera.
 • Helbidea jakinarazpenetarako.
 • Eskatzailearen data eta sinadura.
 • Egiten duzun eskaera egiaztatzen duen edozein dokumentu.

Eskaera hau eta erantsitako beste edozein dokumentu helbide eta/edo posta elektroniko honetara bidali daitezke:

Posta helbidea: Gibelorratzagako San Pelaio, 1

Posta elektronikoa: gordondona@donienegorrondona.com

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Webguneak BENTALDE SL ez den hirugarrenen web orrietara sarbidea ahalbidetzen duten hiperestekak edo estekak izan ditzake, eta, beraz, BENTALDE SLk kudeatzen ez dituenak. Webgune horien jabeek beren datuak babesteko politikak izango dituzte, eta, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun-jardunen arduradunak izango dira.

Kontrol-agintaritzaren aurrean erreklamazioak

Erabiltzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko moduan arazoren bat edo indarreko araudiaren urraketa bat dagoela uste badu, babes judizial eraginkorra izateko eskubidea izango du eta kontrol-agintaritzari erreklamazioa aurkezteko eskubidea izango du, bereziki. , ohiko bizilekua, lantokia edo ustezko arau-haustea gertatu den estatuan. Espainiaren kasuan, kontrol agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da ( https://www.aepd.es/ ).

II. PRIBATUTASUN POLITIKA HONEN ONARTZE ETA ALDAKETAK

Beharrezkoa da Erabiltzaileak Pribatutasun Politika honetan jasotako datu pertsonalen babesari buruzko baldintzak irakurri eta ados egotea, bai eta bere datu pertsonalen tratamendua onartzea ere, Datuen Arduradunak inprimakian aurrera egin dezan. adierazitako epeetan eta helburuetarako. Webgunea erabiltzeak bere Pribatutasun Politika onartzea ekarriko du.

BENTALDE SL-k bere Pribatutasun Politika aldatzeko eskubidea du, bere irizpideen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aldaketa lege, jurisprudentzial edo doktrinal batek bultzatuta. Pribatutasun Politika honen aldaketak edo eguneraketak ez zaizkio berariaz jakinaraziko Erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orrialde hau aldian-aldian kontsultatzea azken aldaketen edo eguneraketen berri izateko.

Pribatutasun-politika hau eguneratu da Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendura egokitzeko, pertsona fisikoen babesari buruzko datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askatasunari buruzkoa. Datuak (RGPD) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.

Webguneko Pribatutasun-politikaren dokumentu hau doako sareko pribatutasun-politikaren txantiloi- sorgailua erabiliz sortu da 2023/06/20an.